השלבים העיקריים בבניית בית פרטי

פיגומים

שלבי בנייה של בית פרטי

להלן דוגמא עקרונית לשלבי בנייה נדרשים לבניית בית פרטי

תכנון מפורט.

סט תוכניות מיועצים בקנ"מ  של 1:50  – סטטוס לביצוע.

הסכם חתום עם קבלן הכולל, מפרט טכני, לוח תשלומים, לוח זמנים.

הסכם עם מעבדה לבדיקת טיב חומרים.

היתר בנייה בתוקף.

מדידות

סימון פיזי בשטח על ידי מודד מוסמך לגבולות מגרש, קווי בניין, הקמת מתווה יסודות (שנוגריסט)

עבודות עפר

חפירה או חציבה כללית בשטח למפלס מתוכנן, חפירה או חציבה עבור יסודות, פינוי עודפי עפר למקום מאושר בלבד.(אישור נדרש לטופס 4)

יועץ קרקע

ביקור בשטח לבדיקת טיב הקרקע לאחר עבודות החפירה וקבלת הנחיות לביצוע. (אישור ביומן העבודה להמשך עבודה)

התחלת עבודות בנייה- בניית שלד

באמצעות קבלנים אלו יבנה שלד הבניין :

קבלן שלד

יציקת יסודות, מרתף, רצפות, עמודים, קירות, ממ'ד, תקרות, גגות, מדרגות, מעקות.

לצורך ביצוע אלמנטים אלו יכין טפסות מעץ, יקשור ויסדר ברזל לפי תוכנית מהנדס,

יבצע את יציקות הבטון.

נדרש אישור מהנדס ליציקות, נדרשת נטילת דוגמאות מבטון טרי על ידי מעבדה מוסמכת.

נדרש פיקוח עליון של אדריכל בכל קומה

קבלן חשמל

חיבור הארקת יסוד

הנחת צנרת ראשית עבור חשמל ותקשורת(חברת חשמל בזק טל"כ)

הנחת צנרת הנדרשת בשלד הבניין בעיקר באזור ממ'ד ובאזורי תקרות.

נדרש פיקוח עליון של מתכנן

קבלן אינסטלציה

הנחת צנרת ראשית עבור ביוב, ניקוז, בשלד הבניין בעיקר בקירות בטון וברצפה ראשונה,

הנחת צינור לניקוז יסודות מסביב להיקף קירות מרתף.

נדרש פיקוח עליון של מתכנן

קבלן איטום

איטום בטון רזה לפני הנחת יסודות הבניין למניעת קורוזיה עתידית,

איטום רצפה ראשונה במגע עם קרקע,

איטום ובידוד קירות מרתף הגובלים עם קרקע.

יש לקבל תעודת אחריות כנדרש

סיום עבודות שלד – התחלת עבודות גמר

באמצעות קבלנים אלו יבנה גמר הבניין.

קבלן שלד

עם סיום בניית השלד וכאשר הבניין נקי משאריות בנייה יוזמנו לשטח המזמינים והאדריכל לצורך סימון מעטפת פנימית של הבית ומערכת החלוקה לחדרים ואזורי מחייה.

(יש לאשר לקבלן המשך עבודה)

קירות איזולציה ומחיצות פנים

קירות המעטפת והחלוקה הפנימיים יבנו מבלוק בטון תקני, שורה ראשונה תהייה טבולה בזפת חם, יונח בידוד תרמי בקירות המעטפת בהתאם לתכנון.(ראנדופן או הקצפת בפולואריתן ייעודי)

חגורות בטון יבוצעו מעל פתחים ובמחיצות מעל גובה 2.10 מ'.

קבלן אלומיניום

הספקה והתקנת משקופים עיוורים לכלל הפתחים, בהתאם לתכנון ולמפרט האלומיניום.

דלת כניסה דלתות פנים

הספקה והתקנת משקופים עיוורים לדלתות פנים, הספקה והתקנת משקופי פלדה לדלתות חוץ.

טיח חוץ / חיפוי

מערכת חיפוי חיצונית לבית בהתאם לתכנון אדריכלי וחזיתות.

בחירת חומר לחיפוי, ביצוע דוגמאות לאישור מזמין ואדריכל.

הכנת תשתית לחיפוי אבן

תיקוני קירות בטון, מריחת חומר איטום נגד חדירת מים, קשירת רשת ברזל כהכנה לחיפוי אבן, חיפוי באבן, עיבוד פתחים בפרטי אבן, עבודות כוחלה.

הכנת תשתית לטיח חוץ.

עבודות טיח

תיקוני קירות בטון, מריחת חומר איטום נגד חדירת מים (הרבצה), התקנת פינות טיח למבנה, הרכבת ספי חלונות, ביצוע טיח שחור בלבד.(שכבה סופית תבוצע עם התחלת עבודות הצבע בבניין)

 עבודות פיתוח חוץ

במקביל לסיום עבודות השלד יש לבצע את עבודות פיתוח החצר. יציקת קירות תמך, גדרות, מדרגות חוץ, שבילים, משטחי בטון.

הכנת תשתיות חוץ, תאי ביוב, תאי ניקוז, צנרת מים וחשמל ותקשורת.

(נדרש אישור מהנדס ליציקות, פיקוח עליון של אדריכל)

גג רעפים ו/או איטום גג

ביצוע מערכת חיפוי לכיסוי גג המבנה בהתאם לתכנון אדריכלי .

בחירת כיסוי גג המבנה-גג רעפים או גג שטוח.

גג רעפים

הרכבת קורה ראשית, קורות חלוקה משניות, כיסוי ובידוד תרמי לגג, התקנת רעפים.

גג בטון ומעקה

הכנות הגג למערכת שיפועים, בידוד תרמי, איטום.

בדיקת הצפה 48 שעות.

עבודות גמר- הכנה לטיח פנים

קבלן חשמל

התקנת לוח חשמל ותקשורת ראשי, ביצוע צנרת במחיצות ובקירות, עבור חשמל, תקשורת, תריסים חשמליים, מערכת אזעקה, מערכת אינטרקום, אודיו, חשמל חכם,

התקנת קופסאות עבור אביזרי הפעלה.

קבלן מיזוג אוויר

התקנת "צמה" צנרת עבור מיזוג ממיקום מעבה למיקום מאייד, סימון פתחים ומעברים, סימון נקודות חשמל, בקרה ושליטה, וניקוז לבעלי מקצוע.

קבלן אינסטלציה

הכנת מעברים והתקנת צנרת מים ראשית ,צנרת עבור דודי שמש, צנרת עבור חימום, הכנת מיקום מחלקי מים, השלמת צנרת ביוב וניקוז בשלד,

חיבור הצנרת לקווים חיצוניים.( בדיקת לחץ)

קבלן שלד

עם גמר עבודות בעלי המקצוע יבוצע ביטון למשקופים עיוורים מאלומיניום ועץ

יבוצע איטום פתחים כנגד חדירת מים, יבוצעו הכנות לטייח פנים.

 עבודות טיח שחור ולבן

יש לקבל אישור המזמין והאדריכל עם גמר ביצוע התשתיות  !!

התחלת עבודות טיח פנים שחור במבנה:

התקנת פינות טיח, שימוש ברשת כנגד סדקים עתידיים בחיבורי בטון /בלוק ומעל חציבות, ביצוע טיח ממ"ד על פי מפרט פיקוד העורף.

בגמר עבודות טיח שחור ביצוע שכבת שליכט טיח לבן.

נדרש פיקוח עליון של יועצים לבדיקת תשתיות

 

עבודות גמר- הכנה לריצוף וחיפוי

קבלן חשמל תקשורת ומתח נמוך

פתיחת נקודות שכוסו בטיח, השחלת חיווט חשמל בצנרת, השחלת חיווט תקשורת בצנרת

בדיקה והשלמת חוסרים.

קבלן אינסטלציה

הספקה והנחת צנרת מים חמים וקרים לכלל הסידורים הסניטרים במבנה,

ביצוע נקודות דלוחין בחדרים רטובים ובמטבח, הרכבת מכלי הדחה סמויים לאסלות,

בדיקה והשלמת חוסרים.

חיבור מים והזרמה לצנרת לבדיקת לחץ ונזילות.

קבלן שלד

ביטון צנרת ברצפה, הנחת בידוד תרמי ואקוסטי ברצפה, הספקת מצע מילוי כהכנה לתשתית עבודות חימום תת ריצפתי.

 קבלן חימום תת ריצפתי

פריסת צנרת חימום בהתאם לתכנון, התקנת ראש מערכת במיקום מחלקי הסקה, הנחת צנרת ראשית למרכז אנרגיה.(משאבת חום, תנור הסקה )

בדיקת חיווט מקורת שליטה ובקרה ( תרמוסטט)

קבלן שלד

ביטון צנרת ברצפות חדרים רטובים, מריחת טיח צמנטי,

קבלן איטום

מריחת חומרי איטום ברצפה ובקירות חדרים רטובים כהכנה לחיפוי.

איטום מרפסות. הכנות המרפסות למערכת שיפועים, בידוד תרמי, ואיטום.

בדיקת הצפה 48 שעות.

נדרש פיקוח עליון של יועצים לבדיקת תשתיות

ריצוף וחיפוי פנים (שלב קריטי)

עם גמר ביצוע תשתיות ולאחר ביצוע בדיקה על ידי מזמין ואדריכל התחלת עבודות ריצוף וחיפוי פנים במבנה.

קבלן ריצוף וחיפוי

ביצוע עבודות ריצוף פנים, ביצוע ריצוף כהכנה לפרקט, ביצוע ריצוף מרפסות חוץ, ביצוע ריצוף חדרים רטובים.

ביצוע מדרגות פנימיות, ביצוע שיפולים (פנלים)

ביצוע חיפוי חדרים רטובים לפי פריסות אדריכל.

ביצוע רובה.

(מומלץ שימוש בבידוד אקוסטי בשכבה שמתחת לפני הריצוף)

קבלן אלומיניום

הספקה והרכבת חלונות, הרכבת תריסים , חיבור למתגי הפעלה. הרכבת דלתות. איטום מפגש בין חוץ לפנים.

בשלב זה יש לסגור את המבנה ככל הניתן ולשלב שמירה למניעת נזקים וגניבות

קבלן עבודות מיזוג

התקנת יחידות פנימיות בהתאם לתכנון, התקנת תעלות מיזוג, חיבור ניקוזים. חיבור חשמל. חיבור מקורות שליטה (תרמוסטטים)

קבלן עבודות גבס

עם גמר התקנות המערכות השונות הדורשות חיפוי בגבס ואישור  המזמין והאדריכל, יבוצעו העבודות הבאות:

קירות גבס, נישות גבס, תקרות גבס, סינרי גבס, הנמכות גבס,

יש להתקין בשלב זה גופי תאורה שקועים.

השימוש בלוחות העמידים בפני רטיבות  מומלץ בכל אזורי העבודה

הזמנות מוצרי גמר- קבלנים שונים

בשלב בניה זה יש לתאם את אספקת המוצרים הבאים:

דלת כניסה ראשית, דלתות פנים, גופי תאורה פנימיים וחיצונים, כלים סניטרים וברזים, דוד שמש,  מערכת חימום, מערכת שאיבה מרכזית, מערכות מיזוג, מערכת אזעקה ומצלמות, מערכת אינטרקום.

בשלב בנייה זה יש לשלב את הקבלנים הבאים:

נגר עבור ארונות מטבח, ארונות חדרי רחצה ונגרות כללית לבית.

מסגר עבור מעקות, סורגים, שערים, דלתות, וגדרות.

חרש עץ עבור פרגולות ודקים בחצר.

גנן עבור אדמת גן, גינון ושתילה,

עבודות צבע

עם גמר עבודות הריצוף והגבס יש להתחיל בביצוע עבודות צבע,

הכנת קירות, תיקוני סדקים, שפשוף. מריחת פריימר מקשר, מריחת שפכטל עד לקבלת מרקם אחיד, שימוש בצבעים ובגוונים לבחירת המזמין והאדריכל.

 השלמת עבודות פיתוח חוץ

במקביל לסיום עבודות הגמר יש לבצע את השלמת עבודות פיתוח החצר.

חיפוי קירות וכוחלה, ריצוף משטחי חוץ ושבילים, התקנת מדרגות חוץ, פיזור אדמת גן

התאמת מכסי שוחות ביוב וניקוז, הרכבת גופי תאורה.

עם גמר עבודות פיתוח החצר יש להתחיל בהליך טיפול בקבלת טופס 4

הרכבת כלים סניטרים, ארונות אמבט, ברזים, דוד שמש

שטיפת קווים ראשיים, בדיקת תקינות מערכות  כללית, הרכבה וחיבור כלים סניטרים וברזים,

בדיקת דוד שמש .

הרכבת מעקות וסורגים.

הרכבת ארונות מטבח- שיש

הרכבת ארונות מטבח תחתונים ועליונים, הרכבת אי במטבח.

מדידות עבור משטחי שיש וחיפוי קירות.

הרכבת דלת כניסה ראשית ודלתות פנים, נגרות פנים

הרכבת דלתות פנים, הלבשות מסביב לדלתות, ידיות,

נגרות פנים הכוללת סגירות שונות,

הרכבת חשמל ותקשורת לבן

הרכבה וזיווד ללוחות חשמל, הרכבת מתגי חשמל, הרכבת גופי תאורה, מערכת אינטרקום, מערכת אזעקה ומצלמות, בקרי שליטה לתריסים, למיזוג, לחימום תת ריצפתי,

סיום עבודות פיתוח

הרכבת פרגולות ודקים בחצר.

עבודות גינון הרכבת ראש מערכת נטיעה ושתילה.

 סיום העבודות במבנה

הרכבות אחרונות, השלמת חוסרים, בדיקת מערכות, תיקוני צבע.

טופס 4

הגשת טפסים ואישורים לרשויות השונות.

ביקורת בשטח של נציגי רישוי ופיקוח לבדיקת מצב קיים מול היתר בנייה.

הנפקת טופס 4

חיבור חשמל ותשתיות

עם קבלת טופס 4 למבנה מאשרות הרשויות את חיבורו למערכות השונות, חברת חשמל,  ביצוע ביקורת "טסט" למבנה, להארקת יסודות, לבידוד, ואישור חיבור חשמל.

חברת מים, חיבור מונה מים קבוע לשימוש.

טופס 5

אישור סופי של הרשויות לאכלוס המבנה

סוף התהליך

הגענו בשעה טובה לסוף התהליך המיוחל.  אך תהליך זה לא מסתיים בקריאה בלבד. מישהו צריך לבצע אותו עבורכם. המושגים השונים מתחום הבנייה, סדר הפעולות הנדרשות, התאום בין בעלי המקצוע השונים, בדיקת טיב  ואיכות הביצוע, אישור תשלומים לקבלנים, ספקים, בעלי מקצוע וכו..

במילים אחרות, תהליך בניה זה בהחלט לא "משחק ילדים" אלא פרויקט רציני  ומורכב הדורש הבנה, מקצועיות וניסיון.

בכדי לסיימו בהצלחה,  באיכות , במסגרת התקציבית הנכונה ובשלוות נפש,. יש צורך בידע מקצועי רב ויכולת ניהול: תהליכי עבודה, התנהלות מול ספקים, בחירה של חומרי גלם, ניסיון והכרה עם תהליכי הבניה השונים והרשימה עוד ארוכה…

אשמח לקחת חלק בהגשמת חלומכם.

 

אבנר מגן

058-4255511

רשימת התכניות ההכרחיות להצלחת פרויקט הבניה

אילוסטרציה של בית - מידות

לבניה מוצלחת דרושות התכניות הבאות:      

אדריכלות

בקשה להיתר

תכניות אדריכליות של כל הקומות והמפלסים (כולל מרתפים, גגות, מרפסות, חנייה, גדרות , בריכה וכו')

כל חזיתות הבית

חתכים עקרוניים

תכניות מיזוג אוויר

תכניות אלומיניום

תכניות נגרות

תכניות מסגרות

תכניות פיתוח וגינון

הנדסה/קונסטרוקציה

מתווה יסודות

תכניות ברזל זיון כל הקומות קירות ותקרות.

תכניות ברזל זיון: עמודים, קורות, חגורות,

תכניות ברזל אלמנטים נוספים, סידור+ חתכים

 

אינסטלציה ותברואה

תכנית מערכת מים, ביוב וניקוז מחוץ למבנה וחיבורן למערכות המרכזיות.

תכנית מים קרים וחמים לכל קומה והמעברים בין הקומות.

תכנית ביוב (שופכין ודלוחין) לכל קומה והמעברים בין הקומות.

תכנית חתכים של קווי ביוב + שיפועים, קטרים ואביזרים

תכנית לשימוש ומחזור "מים אפורים".

תכנית ניקוז מי גשם לגגות, מרפסות, חצרות אנגליות ופיתוח סביבתי.

 

תכניות חשמל

תכנית הארקת יסוד.

תכנית של חיבור חשמל, מתח נמוך, טלפון, טלוויזיה וחיבור לספקים.

תכנית פנים הבית של מערכת החשמל, מערכת מתח נמוך, מערכת תקשורת לכל קומה כולל גג.

תכניות לוח חשמל ראשי ומשני לכל קומה.

תכנית פיתוח

תכנית פיתוח הכוללת את כל המשתנים מחוץ לבית כולל גבהים ומגרשים צמודים.

תכנית גינון לצמחיה, שבילים, שערים, אכסון, דקים, פרגולות וחניות.

פרטי הגדר ופילרים לחשמל, גז, מים ואשפה.

תכנית מיזוג אויר וגז

תכנית כללית של מערכת המיזוג והאוורור בכל קומה.

תכנית למהלך צנרת גז, ניקוז ומיקום מדחסים.

תכנית מהלך צנרת גז מהמקור (בלונים/מרכזיה/צובר) לתוך המבנה.

תכנית מהלך צנרת גז על הצרכים בתוך הבית.

 

תכנית אדריכלות פנים

תכנית פריסת ריהוט.

תכנית פריסת חיפוי אמבטיות/חדרים רטובים.

תכנית פריסת חיפוי מטבח.

תכנית פריסת ריצוף.

תכנית אביזרי חשמל ותאורה.

תכנית צבע וחיפוי אחר.

תכנית הנמכות תקרות, קירות ואלמנטים מגבס.

תכניות ומפרטי פרזול – מעקות, סורגים.

 

מניסיוני, הבונים על פי רשימת התכניות המלאה, מצמצמת עלויות, מייעלת את לוח הזמנים ומונעת תקלות עתידיות.

בנייה ירוקה = חסכון לאדם ולסביבה

בית מוגש על כף יד

"בנייה ירוקה" הינה גישה מערכתית כוללת לתכנון, בנייה ותפעול של מבנים, המיושמת משלב התכנון הראשוני ועד למגורים בהם לאורך זמן.

מטרת  העל של הבנייה הירוקה הינה ליצור סביבת מגורים בריאה, נוחה וחסכונית תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה.

כל אחד יכול לבנות בניה ירוקה, אך לא כל אחד נוטה ליישם עקרונות אלו בחייו. אני ממליץ להיוודע לשיטה באופן שיאפשר בחירה מושכלת הן עבור הבניה והן כאורח החיים. הדגש הרב שבבסיס השיטה הוא יעילות וחיסכון באנרגיה ובכלל, נושא המשפיע על עלויות השימוש ורלוונטי לכולנו.

העקרונות  – אהבה

בית בונים בא.ה.ב.ה – אוורור. העמדה. בידוד. הצללה (או לא בונים בכלל…).

תכנון נבון של צורת הבית וכיוון העמדתו מנצל ביעילות את האור הטבעי, האוורור הטבעי ואת אנרגיית השמש. ניתן גם לקבל בידוד תרמי יעיל של מעטפת המבנה:  גג, קירות וחלונות. ניצול יעיל של המאסה התרמית והבידוד התרמי תורמים לחיסכון באנרגית חימום וקירור.

הבניה הירוקה יעילה וחסכונית ומנצלת את שטח הבית באופן המיטבי.

בנוסף לתרומתה של השיטה לאיכות הסביבה, הבנייה הירוקה מעניקה יתרונות רבים לבעלי הבית  ולדייריו:

 • הוצאות תפעול נמוכות.
 • איכות ונוחות גבוהה של סביבת הבית (פנים וחוץ).
 • ערך גבוה לבית ופוטנציאל מכירה גבוה (resale).

הבנייה הירוקה מצריכה עלויות נוספות מינוריות, בהשוואה לבנייה רגילה. חשוב לדעת שבנייה בשיטה הירוקה אינה מחייבת בהכרח, את יישום עקרונותיה במלואם, בבחינת הכל או לא כלום.

ניתן לבנות באמצעות בנייה קונבנציונלית (רגילה) ולשלב אלמנטים מרכזיים ונבחרים מהשיטה, כך שיתרונותיה יבואו לידי ביטוי.

 היישום בשטח

 • תכנון אקלימי – תכנון חלונות, גובה התקרה, פתחי אוורור, מיקום החללים במבנה עצמו.
 • העמדת המבנה – התחשבות בכיווני האוויר, האור ובתנאים האקלימים הייחודיים לאזור.
 • תכנון השלד – תכנון וביצוע שלד קל משקל, המצריך שימוש נמוך במשאבים.
 • מעטפת הבניין – בידוד תרמי ביסודות, במרתפים ובקירות. בידוד הגג, בידוד מסגרות החלונות והזכוכית, שימוש בחומרים "בריאים".
 • מערכות המבנה – מחזירי מים, בידוד הצנרת, מחזור מים "אפורים", חימום "ע"פ דרישה", אוורור תקרתי, גופי תאורה חסכניים באנרגיה.
 • שימוש באביזרים חסכניים במים, במקורות אנרגיה נקיים (רוח, שמש), תוך מיחזור פסולת, שימוש חוזר במי דלוחין ועוד.
 • חומרי גמר – הימנעות משימוש בחומרים המעודדים התפתחות אלרגיות, מניעת עובש וטחב, שימוש בצבעים ידידותיים לסביבה בקירות ובאבזרי הריהוט. חשוב במיוחד בבתים עם ילדים אבל לא רק עבורם.
 • בניית שלד וגמר מחומרים טבעיים וממוחזרים, שתהליך ייצורם אינו צורך אנרגיה רבה.

עקרונות מנחים לתכנון בנייה ירוקה וחסכון באנרגיה

חימום/ קירור: ימי החורף מצריכים את חימום החלל ובקיץ נדרש קירור. עיקרון בנייה זו הוא שימור האנרגיה בתוך מבנה כלשהו לזמן ממושך ככל הניתן. כלומר, לאחר חימום או קירור החלל, מתאפשר שימור הטמפרטורה למקסימום זמן, באופן חסכוני.

היקף שטחי קירות

בניה ירוקה מצדדת בצמצום שטחי קירות החוץ והפתחים במבנה, כדוגמת דלתות וחלונות. הצורה הטובה ביותר עבור מבנה ירוק קלאסי הוא בניין עגול, אך יש קושי לתכנן ולהתאים אליו ריהוט פנימי. הצורה הריבועית  היא בעלת יחס סביר בין היקף לשטח ומאפשרת תכנון נוח לעיצוב המרחב הפנימי.

תא כניסה (הול)

תא כניסה ניתן למצוא לרוב בבתים פרטיים במקומות קרים בעולם. זו מעין מבואת כניסה המופרדת מהחוץ בדלת ומופרדת מהפנים בדלת נוספת, באופן החוצץ בין החוץ לפנים וכתוצאה מכך חסכוני באנרגיה.

אם קיימת רק דלת אחת בין החוץ לפנים, כל הקור או החום מבחוץ יכנסו ישירות לבית ויפגעו בטמפרטורה הפנימית. חשוב שתא הכניסה יהיה בתוך שטח הריבוע ולא בצמוד אליו.

טבלת שמש

לכל אזור על פני כדור הארץ יש טבלת שמש המתאימה והייחודית לו. התחשבות בטבלה זו היא גורם מכריע לגבי כמות הקרינה הנכנסת למבנה.

בישראל השמש נמצאת לאורך רוב שעות היום בדרום, ומכאן תכנון נכון של חזיתות דרומיות בבניינים מצד אחד וטיפול מיוחד בכל הנושא הקשור לקרינה אולטרה סגולית (UV) ישירה, מצד שני.

כיצד ניישם בשטח את העקרונות הירוקים בבואנו לתכנן את הבית שלנו?

 • מיקום הבית בשטח ותכנון הפיתוח הסביבתי, באופן שיאפשר ניצול מרבי של מי נגר עילי להשקיה, ויבטיח שילובו בנוף, תוך מזעור ככל הניתן של עבודות העפר (חפירה או מילוי).
 • חומרי בנייה שייצורם דורש אנרגיה מעטה.
 • חומרי בנייה שהינם מתכלים הניתנים למיחזור, או כוללים מרכיבים ממוחזרים.
 • העדפת שימוש בחומרי בנייה מקומיים.
 • חומרי בנייה בעלי תוחלת חיים ארוכה יותר, שעלות תחזוקתם נמוכה.
 • חומרים שאינם גורמים לפליטת גזים רעילים לאוויר. חשוב במיוחד לבריאות בני המשפחה.
 • ניצול יעיל של חומרי הבנייה להקטנת כמות פסולת הבניין.
 • מזעור הפגיעה בסביבה כאידיאולוגיה.
 • יעילות תחבורתית לדיירים.
 • שימוש בצמחיה מקומית וחסכונית במים. נטיעת עץ נשיר גדול בחזית הדרומית יצל על הפתחים בקיץ ויאפשר את חדירת קרני השמש בחורף.

הבנייה הירוקה מחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בתכנון הבית –  החל מהיזמים וצוות המתכננים, החל משלב התכנון הראשוני, וכלה בקבלן המפקח וצוות אנשי המקצוע.

חלק חשוב בתכנון הוא התייחסות לעלות הבית לכל מחזור חייו (Life Cycle Cost) כשיקול כלכלי עיקרי ולא רק לעלות ההשקעה הראשונית של הבניה. מניסיוני, אנשים שיישמו את עקרונות הבניה הירוקה מדווחים הן על חוויית מגורים איכותית וטובה והן על אימוץ חלק מהעקרונות בחיים עצמם.

כלים להכנת פרוגרמה אדריכלית

סרטוט

 

כבסיס לתכנון איכותי, נדרש האדריכל להבנה מלאה של שלושה תחומים: צרכי הלקוח, נתוני השטח ונתוני התב"ע.

הבנת נתוני השטח והסביבה מחייבת ביקור של המתכנן במגרש עצמו, צילום שלו וקבלת מפת מדידה.

אדריכל המבנה חייב להתייחס לטופוגרפיה, כיווני האוויר ולבתים הסמוכים למגרש לצורך עיצוב המבנה, קביעת הפתחים ומיקום החצר.

במידה והמגרש הסמוך עדיין ריק יש לבקש מהמתכנן, טרם הכנת הפרוגרמה, לבדוק בוועדה המקומית לתכנון ובניה האם קיים היתר בניה למגרש זה.

גם את מגבלות התכנון לגבי המגרש המתוכנן עצמו, יש לקבל מהוועדה. המגבלות ימסרו באמצעות "דף מידע", המהווה מסמך משפטי רשמי המאשר בפני היזם והאדריכל את נתוני התב"ע.

הבנת צרכי הלקוח תתבצע ע"י הכנת רשימת פרוגרמה. רשימת זו תכיל את כל הפונקציות וההעדפות שהלקוח היה רוצה לראות במבנה מבחינה פרקטית ועיצובית. תפקידו של האדריכל הוא לנתח את הדרישות השונות ולהגיע לפרוגרמה מוסכמת שתוכל לעמוד במבחן התקציב והתב"ע.

את פגישת הכנת הפרוגרמה מומלץ לערוך במקום שקט, ללא הפרעות וללא לחץ של זמן.

חשיבותו של שלב זה בתכנון המבנה הנה מכריעה ולכן נדרש כאן הלקוח לפעולה עצמאית: קודם לפגישה עם האדריכל, יש לעשות עבודת הכנה. להכין פרוגרמה מוקדמת (הסבר מפורט בהמשך), לאסוף חומר הנוגע לטעמו בעיצוב  ולהכין מסגרת תקציב ראשונית.

עיון בסדרת השאלות הבאה תקל את ביצועה של משימה זו:

חדרי השינה: כמה חדרי שינה נחוצים ? מה גודלם הרצוי? (האם קיימת צפייה לילדים נוספים? האם ישנם כאלה האמורים לצאת לעצמאות בטווח הקרוב?) האם יהיה צורך בחדר משפחה? (אולי לתכננו כך שיהפוך בעת הצורך לחדר נוסף?) האם יש צורך בכניסה נפרדת לילדים בוגרים? האם יהיו חדרים שיתוכננו עם חדר רחצה צמוד? האם יש צורך בחדר אורחים נוסף? מה יהיה גודלו ותוכנו של חדר האמבטיה המשותף ?

סוויטת ההורים: מה גודלה הרצוי ? האם יש צורך בחדר ארונות? מומלץ ארון קיר גדול על פני חדר ארונות קטן ! פינת ישיבה? מה יכיל חדר האמבטיה הצמוד לסוויטה? (…וכמה פעמים באמת יהיה הג'קוזי בשימוש?) באיזו קומה תהיה הסוויטה?( בשלב מסוים נמאס מהמדרגות…) , האם כדאי לפתוח את הסוויטה אל חצר או מרפסת צמודה?

אורח החיים: האם העיסוק המקצועי מאופיין בעבודה מן הבית? כיצד זה משפיע על הצרכים ? האם יש לתכנן ח' עבודה/ סטודיו? האם כדאי לתכנן לו כניסה נפרדת? מה הם הרגלי האירוח, הבישול והאכילה? המרחב הציבורי (סלון/מטבח/פינת אוכל) האם בחלל אחד או בחללים נפרדים? מה יהיה גובה התקרה באזורי האירוח?

אזורי השירות: מה הם צרכי הכביסה והאחסנה? האם יש צורך במזווה? האם תהיה יציאה מחדר הכביסה ישירות לחצר? האם יש צורך אמיתי במרתף? (בחינה של עלויות החפירה, היציקות והאיטום- והארכת משך הבניה)

נושאים כלליים: בנייה ירוקה – האם חשוב ואם כן כיצד ישפיע על התכנון? (גובה התקרה, אוורור ותאורה טבעיים, כיווני הבית, מבנה ארכיטקטוני ועוד..)איך ניתן לנצל את הממ"ד בצורה המיטבית? היכן רצוי למקם את שירותי האורחים? ( או יותר נכון- היכן לא רצוי למקם אותם…), היכן כדאי למקם את גרם המדרגות? (יחידה נפרדת בקומה א'? – יש לדאוג למיקום את ח' המדרגות כך שתתאפשר כניסה חיצונית נפרדת!)

החצר: מה הן ההעדפות לגבי אופי הגינה הצמודה לאזור האירוח? יציאה מהסלון או מחלל אחר? מה השימושים העיקריים? (פינות ישיבה, BBQ, בריכה..) איזה סוג גדרות מועדף? האם יש צורך בפרגולה? (כדאי להכניס אותה בבקשה להיתר משום שהיא אינה מחויבת באחוזי בניה ואגרות) מה מספר כלי הרכב וגודלם? כניסה נפרדת למזווה/מטבח? (חניה מקורה היא בהחלט פונקציה נעימה אבל כרוכה בתשלום אגרות בניה/ מ.מ.י).

שאלות נוספות:

 • גודל הסלון הרצוי
 • גודל המטבח – מבשלים הרבה? מזווה? מארחים הרבה? אי? אוורור טבעי לכיריים
 • פינת אוכל – פתוחה? קרובה למטבח? האם צריך בכלל?
 • האם מעוניינים ביחידת דיור – מרתף? קומה מעל?

רצוי מאוד ואף מומלץ לבקר בבתים שכבר נבנו ואוכלסו ואף גרים בהם מספר שנים. זו לא בושה לקבל רעיונות מאחרים ולעיתים אף חשוב להבין מה לא לעשות.

בסופו של דבר, הבית שיתוכנן ויבנה הוא הבית שלכם ואמור לענות על הצרכים הייחודיים לכם, ובהתאם לתקציב העומד לרשותכם.

דילוג לתוכן